http://www.japanesekimono.com/yukata_kimono.htm

http://www.japaneselifestyle.com.au/fashion/yukata_kimono.html